Tentang blog
Blog ini dihasilkan untuk mempermudahkan guru semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran bagi topik Ikan Hiasan mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun 5. Seperti yang diketahui penggunaan blog sebagai salah satu Bahan Bantu Mengajar (BBM) dapat membantu guru dalam menarik minat murid serta memberi tumpuan semasa P&P dijalankan

Ikan hiasan ialah ikan yang dipelihara di dalam kolam hiasan atau akuarium. ia dijadikan sebagai hobi yang menarik dan menyeronokkan.

SELAMAT MELAYARI BLOG ILMU INI :)

No comments:

Post a Comment