Sunday, August 26, 2012

Pembersihan Akuarium

Kerja pembersihan akuarium perlu dilakukan supaya ikan hiasan dan tumbuhan akuatik sentiasa berada pad tahap yang baik.


Bagi melihat langkah-langkah pembersihan akuarium, sila lihat video dibawah

No comments:

Post a Comment